Depo për ruajtjen, grumbullimin dhe distribuimin e pemëve dhe perimeve

Objektivi

Objektivat specifike Modernizimi i sektorit të pemë dhe perimeve, si një ndër sektorë kyq zhvillimor Diversifikimi i prodhimeve, Promovimi i produkteve vendore dhe përmirësimi i marketingut. Menaxhimi i mbetjeve, përmes metodave ekologjike të trajtimit të mbetjeve.

Qëllimi

Qëllimi kryesorë i Kompanisë është modernizimi i kapaciteteve deponuese të pemëve dhe perimeve, përmes ruajtjes se pemëve dhe perimeve për një kohë të gjatë 3-10 muaj, përderisa do të ruhen të gjitha vlerat biokimike të pemëve dhe perimeve.

Produktet

Image 1

Pemet

Perimet

Perimet

Perimet - copy

Pemet dhe perimet
tropikale

previous arrow
next arrow

Hani molla vendore

Kultivuesit e mollës së Kosovës ju bëjnë thirrje konsumatorëve të blejnë vetëm prodhime frutore vendore, të të gjitha kulturave me të cilat vendi është i pasur.

2091

Kontakt