Për ne

Rreth Geli Fruits

Qëllimi kryesorë i Kompanisë është modernizimi i kapaciteteve deponuese të pemëve dhe perimeve, përmes ruajtjes se pemëve dhe perimeve për një kohë të gjatë 3-10 muaj, përderisa do të ruhen të gjitha vlerat biokimike të pemëve dhe perimeve.

Objetivi i kompanise ështe grumbullimi dhe distribuimi i pemëve dhe perimeve me shumicë. Prandaj nga data 28.05.2020 do të jemi në dizpoziovion të klienteve tanë që përfshin : Mini Marketet ,Marketet dhe Tregtaret me Pakicë.

...

Industri moderne

Modernizimi i kapaciteteve deponuese të pemëve dhe perimeve

...

Pemë dhe perime të freskëta

Ruajtja e pemëve dhe perimeve për një kohë të gjatë 3-10 muaj

...

Produkte natyrale

Produktet tona janë plot me proteina bimore, vitamina etj.

...

Afër klientëve

Dizpozicion të klientëve kudo në : mini markete, markete, tregtarët me pakicë etj.

Meet
Our Team

We specialise in intelligent & effective Search and believes in the power of partnerships to grow business. We use agronomic machine learning, remote sensing.

Ju urojmë
mirëseardhje

...
0

Distribuime me shumicë

...
0

Distribuime me pakicë

...
0

Klientë të kënaqur

...
0

Çertifikata

Latest News

Vizioni
për Inovacion

Promovimi i produkteve vendore dhe përmirësimi i marketingut.
Menaxhimi i mbetjeve, përmes metodave ekologjike të trajtimit të mbetjeve.

Top