Per Ne

Depo për ruajtjen, grumbullimin dhe distribuimin e pemëve dhe perimeve

Qëllimi kryesorë i Kompanisë është modernizimi i kapaciteteve deponuese të pemëve dhe perimeve, përmes ruajtjes se pemëve dhe perimeve për një kohë të gjatë 3-10 muaj, përderisa do të ruhen të gjitha vlerat biokimike të pemëve dhe perimeve. Objetivi i kompanise ështe grumbullimi dhe distribuimi i pemëve dhe perimeve me shumicë. Prandaj nga data 28.05.2020 do të jemi në dizpoziovion të klienteve tanë që përfshin : Mini Marketet ,Marketet dhe Tregtaret me Pakicë.

GELI Shpk
Rruga Skenderbeu
Gjakovë

Tel +383 44123020
info@gelifruits.com
www.gelifruits.com

1589632571333749